facebook tracking

Biträdande verksamhetschef till WeMind Norduppland

Scroll to content

WeMind Psykiatri är kvalitetsledande inom svensk öppenvårdspsykiatri. Vi består idag av 17 mottagningar med ca 400 medarbetare. Med ett unikt fokus på evidensbaserade vårdinsatser och ständig utvärdering av vårdutfall behandlar vi över 20 000 patienter per år. WeMind Psykiatri finns till för att ständigt förbättra psykiatrin i Sverige. Genom effektiv, jämlik och evidensbaserad vård gör vi skillnad på riktigt.

Biträdande verksamhetschef till WeMind Norduppland

Vill du vara med och driva vår verksamhet? Just nu söker vi en Biträdande verksamhetschef till våra mottagningar i Norduppland. Tjänsten är ytterligare en satsning i vår ambition att hela tiden höja den psykiatriska vårdkvalitén för invånarna i Norduppland. För rätt person är detta en stor chans att ta plats och växa i takt med WeMind Psykiatri.

Verksamheten

Verksamheten består av fyra mottagningar i de fyra norduppländska kommunerna Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammar, och har totalt ca 25 anställda. Alla mottagningar arbetar i team: psykiatriker, psykologer, sjuksköterskor, skötare, administratörer, kuratorer och medicinska sekreterare, men även andra professioner finns att tillgå vid behov.

Vi arbetar även utåtriktat och det förutsätter samplanering och samarbete med våra vårdgrannar, försäkringskassan, socialtjänsten, arbetsförmedlingen, brukarorganisationer, anhöriga och arbets- eller praktikplatsen.

Vi erbjuder bedömningar, utredningar samt behandlingar som baseras på evidensbaserade medicinska, omvårdnadsteoretiska, psykologiska och psykosociala insatser som följer både nationella och regionala riktlinjer.

Arbetsuppgifter

Tjänsten som Bitr. verksamhetschef är en kombination av strategiskt utvecklingsarbete och operativt ledningsarbete där huvudfokus ligger på operativt ledningsarbete och då i form av att leda, coacha och planera arbetet. Du kommer ingå i ledningsgruppen lokalt och tillsammans med verksamhetschefen och övrig ledning arbeta för att utveckla mottagningen framåt och se till att verksamheten når uppsatta mål.

Sammanhang

Du rapporterar till verksamhetschefen och ingår i ledningsgruppen. Du ersätter även verksamhetschefen vid behov.

Kompetens/Profil

För oss är psykiatri en multidisciplinär specialistangelägenhet som kräver goda kunskaper inom områdena medicin, psykologi, omvårdnad, socialt arbete samt behandlande och rehabiliterande insatser.

Som chef tar du ansvar i budget -och resultatuppföljning. Du kan fatta svåra beslut och prioritera. Patientfrågor och utfall av vård ligger dig varmt om hjärtat och även arbetsmiljöfrågor.

Som ledare inspirerar, engagerar och coachar du i vardagen. Du leder via medarbetare och skapar därmed delaktighet i utvecklings- och kvalitetsarbete.

Som person är du prestigelös, rak och tydlig.

Tidigare erfarenhet

Chefs- och ledarerfarenhet är starkt meriterande, helst inom hälso- och sjukvården.  Utbildning inom chefs- och ledarskap är likaså av stort intresse.  Erfarenhet av andra typer av uppdrag, roller eller arbete som resulterat i erfarenhet och kompetens inom områdena chefs- och ledarskap, arbetsmiljö, ekonomi, styrning eller samverkan kan vara av intresse, t.ex. styrelsearbete, politiskt engagemang, tränare, fackliga förtroendeuppdrag eller ledare inom idrott eller kultur, m.fl.

Kvalifikationer: Socionomexamen, sjuksköterska, psykolog eller likvärdig högskolekompetens.

Körkortskrav:
B

Arbetstider och omfattning:
Heltid och Tillsvidareanställning med tillträde snarast

Förmåner:
Vi har kollektivavtal, tjänstepension, friskvårdsbidrag, förtroendearbetstid, kompetensutveckling

Ersättning:
Månadslön

Kontakt:
Robert Olsson, verksamhetschef: 0700-24 45 20
Thomas Tegenmark, vVD WeMind Psykiatri: 073-654 76 65

Intresserad?

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Möjligheter hos oss

Tierp

Liljevägen 2
815 37 Tierp Vägbeskrivning

Varför jobba med oss?

WeMind är stället för dig om du vill lära dig massor, jobba i en kul miljö bland duktiga kollegor, och vill ha en arbetsgivare som bryr sig mer än någon annan om att vården ska ha bästa möjliga effekt och att följa upp de patientrelevanta utfallen.

  • Generös och varm kultur

  • Autonomi och stort inflytande över den egna arbetssituationen

  • Kompetensintensiv miljö med strävan efter utveckling

Arbetsplats och kollegor

För att kunna utveckla psykiatrin behöver vi attrahera rätt medarbetare, och se till att vi samverkar för att nå så bra resultat som möjligt. WeMind har engagerade och kompetenta medarbetare som respekterar och utvecklar varandra. Vår kultur präglas av öppenhet, delaktighet, glädje och gemenskap. 

Att arbeta med oss på WeMind utgör också en utmärkt plattform att samverka med landets ledande forskningsinstitut, aktiva och kunniga brukarföreningar, landets socialtjänst och övriga vårdaktörer. 

 

Jobbar du redan på WeMind?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@example.com
Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor