facebook tracking

Vi är WeMind

Vår vision

Vår vision är att förändra och förbättra den psykiatriska vården. Att på riktigt få göra skillnad genom effektiv, jämlik och evidensbaserad vård – och att så många som möjligt ska få ta del av den. 

WeMind grundades av Urban Pettersson Bargo år 2007 efter att han själv, som anhörig, känt frustration över hur psykiatrin fungerade. Idag äger och driver han bolaget tillsammans med andra dedikerade eldsjälar.

WeMind är verksamma inom psykiatrin i Sverige och består idag av 17 mottagningar i fyra landsting, totalt ca 400 medarbetare. Vi är en koncern med verksamheter inom öppenvårdspsykiatri och HVB. Vi bedriver också digital psykiatri i samarbete med Min Doktor. Nu har vi över 20 000 patienter under behandling årligen. 

Vår ambition är att skapa de mest attraktiva vårdmiljöerna för anställda och patienter, och att leverera bättre vårdresultat och vårdupplevelse än någon annan.

Vår verksamhet växer och utvecklas. Vi på WeMind söker nu ytterligare kollegor som delar våra värderingar och vill ha ett meningsfullt jobb!

 

Vårt arbetssätt

Bästa möjliga vård. Vi vill erbjuda våra patienter ett gott bemötande och den bästa psykiatriska vård som går att uppbringa i nuläget. Vi arbetar utifrån nationella riktlinjer och regionala vårdprogram, med tydliga rutiner för att ingen patient ska falla mellan stolarna. Utöver det har vi ett vetenskapliga råd med världsledande experter, vars uppgift är att säkerställa att våra metoder ligger i forskningens framkant. På flera av våra mottagningar har vi samarbeten med universitet och forskargrupper för att tillsammans utveckla framtidens psykiatriska vård.

Samverkan kring patienten. Våra patienter har ofta komplexa vårdbehov. Det kräver god samverkan mellan olika yrkeskategorier och med andra samhällsinstanser. Vi rekryterar kompetent personal och skapar processer som säkerställer att all personal får jobba med det de kan bäst - vare sig det är administration, farmakologisk behandling eller samordning med övriga samhällsaktörer.

Hur vet vi att vi är på rätt väg? Vi utvärderar oss själva löpande genom patientmätningar om hur våra patienter mår och utvecklas. Vi uppmuntrar initiativ och förslag från medarbetarna som kan utveckla arbetssättet. Därtill uppmuntrar vi kontinuerlig kompetensutveckling i form av handledning, studiematerial och utbildningar internt och externt.

 Läs mer om oss och vår vård på www.wemind.se

 

 

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor