WeMind och Min Doktor i samarbete för bättre psykisk hälsa

Mikael Parkdahl1.jpg

 

WeMind och Min Doktor inleder ett samarbete för att erbjuda platsoberoende psykiatrisk vård för lämpliga patienter över 18 år. Den nätbaserade psykologiska och psykiatriska vården baseras på väl beprövade och beforskade metoder.


Samarbetet mellan WeMind och Min Doktor syftar till att hjälpa personer som annars riskerar få vänta länge på att få professionell hjälp med att komma igenom eller ur en depression, stressproblematik eller annan psykisk ohälsa. 

Samtliga patienter kommer precis som idag först att bedömas av läkare, därefter anpassas val av behandling efter individuella behov. Till exempel kan patienten få kontakt med psykiatriker, WeMinds psykologer eller remitteras till fysisk vårdkontakt. Behandling av psykisk ohälsa på distans och med hjälp av digitala verktyg är ett väl utvecklat område underbyggt av beprövad erfarenhet och världsledande forskning från bland annat Linköpings universitet.

— Vi har valt samarbetspartner med omsorg och Min Doktor som vi följt i tre år är den digitala vårdgivare som vi ser har samma höga kvalitetskrav på patientsäkerhet, uppföljning och val av behandlingsmetoder som vi själva, säger Urban Pettersson Bargo, vd WeMind.

— Vi vill tillsammans skapa världens bästa tjänst för första linjens psykiatri där patienter snabbt får träffa läkare eller psykolog för en första bedömning och där vi sedan erbjuder stöd och vård byggd på forskningsbaserade metoder, säger Daniel Persson, utvecklingschef Min Doktor.

— Vi har valt att samarbeta med WeMind eftersom vi ser dem som Sveriges främsta psykiatriska vårdgivare. Det är en fördel att kunna nyttja deras kunskap och erfarenhet på området istället för att bygga det själva, säger Daniel Persson.

Om WeMind
WeMind vill förbättra psykiatrin genom att erbjuda så många som möjligt evidensbaserad vård med mätbara behandlingsresultat, god tillgänglighet och ett bra bemötande för sina patienter. WeMind strävar efter att motsvara eller överträffa sina intressenters förväntningar, speciellt vad avser patienters behandlingsresultat och bemötande. WeMind startades 2006 av Urban Pettersson Bargo som då gick psykologprogrammet på Stockholms universitet. Dess 340 medarbetare på 15 mottagningar runt om i landet behandlar årligen cirka 20 000 patienter. Läs mer på wemind.se

Om Min Doktor
Min Doktor är Sveriges ledande digitala vårdgivare med fokus på patientsäkerhet och samhällsnytta. Företaget grundades 2013 av läkaren Magnus Nyhlén med ambitionen att skapa en för både läkare och patienter effektiv, tillgänglig och säker vårdprocess på nätet. Idag har Min Doktor över 100 anställda vid huvudkontoret i Malmö, samt vård professionella på deltid: barnmorskor, sjukgymnaster och 150 läkare inom 25 specialistområden. Läs mer på mindoktor.se

För mer information:
Urban Pettersson Bargo, VD WeMind
urban@wemind.se tel 08-406 00 40

Daniel Persson, Utvecklingschef Min Doktor
daniel.persson@mindoktor.se tel 073 517 26 01


Lediga jobb

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Jobbar du redan på WeMind?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@example.com
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor